Látnivalók Szálláshelyek Szolgáltatók Abaúj

Kopjafás temető

Hegyi út

Tel.: +36/46-388-509

Kapcsolattartó: Lelkészi hivatal

A fejfák az "oszlopos-rovásos" kopjafák csoportjába tartoznak. Díszítései, archaikus évszámjelölései azokra a korokra utalnak, amikor az írásbeliség még nem terjedt el hazánkban

A temető messze földön híres kopjafáiról: a fából faragott sírjelek nemcsak míves és méltóságteljes emlékek, de árulkodnak az elhunyt neméről, koráról és családi állapotáról is.

A négyszögletes oszlop tetejét, ha házas férfi nyughelyét jelöli, előre, a homlokzati rész felé emelkedve - ha asszonyét, akkor fordítva faragták. A fiúgyermeket gömb, a leányt pedig négyágú korona jelzi. A családi kopjafa mintegy a férfi meg a női együttese: háztető alakú. Még azt is érzékeltették, hogy az elhunyt fiú vagy leánygyermek milyen korú volt: a gömb vagy négyágú korona méretével. De a korra utalnak a kopjafa elülső síkján, egymás fölött vízszintesen elhelyezkedő rovások is: tíz esztendő egy mélyen berótt sáv.

 
Képek: