Látnivalók Szálláshelyek Szolgáltatók Abaúj

Emlékpark és Emlékmű

Egész évben szabadon látogatható.

2006.január 19-én súlyos repülőszerencsétlenség történt Magyarországon, a Borsó-hegyen. A szlovák katonai repülőgép a koszovói Pristinából szállított Kassára, az ottani katonai bázisra, a külszolgálatukat befejezett, szlovák békefenntartó katonákat. A magyar és a szlovák szakminisztériumok képviselői, még abban az évben, egész pontosan június 2-án egy két és fél méter magas gránittömböt állítottak a baleset helyszínén. Egy évvel később pedig egy emlékparkot is kialakítottak az obeliszk mellett, s az itt elhelyezett negyvenkét kopjafán megtalálható az elhunyt szlovák katonák neve, fényképe és rendfokozata is.

2007. július 20-án avatták fel a falu középpontjában megépített emlékművet, amelyet a galántai Szabó László szobrászművész alkotott.