Látnivalók Szálláshelyek Szolgáltatók Abaúj

Mogyoróska

A község Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén fekszik, a Zempléni-hegységben. Megközelíthetősége csak Fony felől jó, más irányból csupán alacsonyrendű utakon érhető el. A település felszínét centrális szarmata andezit fedi. Éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves. Talajvíz- és rétegvíz-ellátottsága nagyon gyenge, vízhiánya jelentős. A terület természetes növényzete megegyezik a Központi-Zemplénével, potenciális erdőtársulásai főleg mészkerülő tölgyesek. Talaja barna erdőtalaj. A közúton legközelebb fekvő város Gönc, mely 19 km-re található a településtől.

www: mogyoroska.hu/

A település egykor a regéci vár tartozéka volt. A csodálatos, tiszta levegőjű környezet nagyon sok turista kedvelt pihenőhelye. Az Országos Kék Túra és a Zempléni-hegység piros jelzésű Rákóczi túrájának az útvonala halad át itt.

Első írásos emléke 1363-ból származik, első ismert birtokosai a Drugeth család. A XV. században Giskra bitorolta, majd a Szapolyai család kezére került. Mindvégig osztozott Regéc sorsában: volt Serédy-, Alaghy-, Bekecs-, Thurzó-, Eszterházy-, és Rákóczi-birtok. Az 1715. évi összeírás mint jobbágytalan, kuriális helyet említi. A hódoltság idején és a háborúkban megfogyatkozott lakosság pótlására a XVIII. század végén görög katolikus ruténekkel népesült be. A lakosság ugyan elmagyarosodott, de a görög katolikus vallás megtartotta vezető arányát, csupán a reformátusok jelentek meg kisebbségként.

 
Képek: